Kjøp fondsandeler

Norske privatinvestorer kan nå kjøpe fondsandeler i fondene våre online via BankID.

Norske investorer kan følge verdiutviklingen på sine investeringer hos CARN, samt finne sluttsedler og årsrapporter her:

CARN Capital forvalter fondene CARN Latitude (long/short) og CARN Longitude (long only). CARN er en langsiktig investor i bærekraftige selskaper i Norden. CARN Latitude har et mer fleksibelt mandat som åpner for kjøp av flere typer finansielle instrumenter, som brukes for å redusere risiko. CARN Longitude er en såkalt «carve-out» av long boken i Latitude, og har full markedseksponering. Begge fondene er sertifisert av Svanemerket.

Her finner du KIID dokumentene for fondene:

CARN Latitude - NOK-R-A1  Norwegian | English
Latitude A1: 1% fast forvaltningsavgift + 15% avkastningsbasert honorar (over høyvannsmerket pluss 4% terskel). Minstetegning 100 000 NOK for første, 5000 NOK for tilleggstegninger.

CARN Longitude - NOK-A1  Norwegian | English
1% fast forvaltningsavgift + 15% meravkastningsbasert honorar over VINX Benchmark CAP NOK NI (over høyvannsmerket). Minstetegning 100 000 NOK for første, 5000 NOK for tilleggstegninger.

Trenger du veiledning eller har spørsmål, ta kontakt med Erik Haukaa:
+47 901 25 532ir@carncapital.com

Merk. Du trenger kodebrikke for å kunne kjøpe fondsandeler. Det er ikke tilstrekkelig med bankID på mobil.